Hästfysioterapi / Elektroterapi

Terapeutiskt ultraljud, Ultraljudsterapi

Ett terapeutiskt ultraljud används för att behandla muskler, muskelfästen, senor och ligament.

Ultraljudet skickar in ljudvågor i vävnaden vilket ger upphov till vibrationer. Det är ett bra sätt att “skölja” vävnaden från slagg, och öka blodgenomströmningen. Man kan säga att vi “stör igång” stagnerad vävnad, för att få den att börja fungera normalt igen.

Jag använder ett Physiomed portabelt ultraljud speciellt utvecklat för häst. För att ultraljudshuvudet ska få kontakt med huden behöver man blöta med vatten sen använder jag arnika gel.

Mikroström

Jag jobbar med en maskin som heter Equicurrent. Det är inte det samma som den klassiska TENS maskinen utan en maskin som jobbar primärt med läkning och sekundärt med smärtlindring.

Equicurrent sänder mikroströmmar genom huden till den skadade vävnaden på hunden eller hästen. Mikroströmmar minskar smärta, stimulerar läkning, ökar proteinsyntesen, stimulerar cirkulation av blod och lymfa samt hjälper till att avlägsna myofasciella triggerpunkter.

Mikroström levereras i styrka om en miljondels ampere. Strömmen ligger därför nära den naturliga som återfinns i varje cell. Den låga styrkan gör att strömmen inte kan stimulera det sensoriska systemet och därför känner hästen inte något obehag av behandlingen.

Även proteinsyntesen och transporter av aminosyror stimuleras. Skadade områden som behandlas med mikroström får en ökning av det naturliga elektriska flödet i vävnaden vilket underlättar för celler att återställa elektronflödet i området.

Ett skadat område får ett högre elektriskt motstånd jämfört med omgivande vävnad. Detta påverkar läkningen negativt. Genom att tillföra mikroström till området minskar motståndet och kroppens egna bioelektriska strömmar kan flöda igenom för att återställa normal funktion.

När kan mikroström användas?

Tack vare de läkande effekterna kan Equicurrent Elektroterapi användas vid en mängd olika indikationer:

 • Ledinflammationer
 • Ledförslitningar
 • Senskador
 • Muskelskador
 • Brosk och ligamentskador
 • Sår
 • Cirkulationsproblem
 • Akupunktur
 • Med mera

Fördelar i korthet:

 • Hjälper till att öka läkeprocessen
 • Minskar svullnader och ödem
 • Reducerar triggerpunkter i muskler
 • Reducerar akut och kronisk smärta
 • Minskar risken för ytterligare skador
 • Säker och enkel behandling utan risk för att hästen får elchocker eller fastnar i utrustningen
 • Hög effektivitet i behandlingen till låg kostnad.   Obs! karens 96 h

Lymfmassage

Lymfkärlsystemet ska transportera bort överskottsvätska och avfall från kroppens olika vävnader och föra tillbaka detta till blodbanan där det så småningom rensas ut, bland annat via njurarna, och därmed lämnar kroppen. På sin väg passerar lymfbanorna olika lymfstationer, där det finns gott om vita blodkroppar som hjälper till att oskadliggöra ovälkomna inkräktare, som kroppen inte känner igen som kroppsegna, t ex bakterier, virus, toxiner, allergener mm. Lymfkärlsystemet är därför otroligt viktigt för kroppens immunförsvar.

Lymfsystemet är inget slutet system med en pump, likt blodkärlssystemet, utan kan liknas vid ett förgrenat nät av ”rötterna till ett träd” som ”suger upp” vätska som finns ute i vävnaderna. Eftersom pump saknas är det istället skelettmuskulaturen som finns runt dessa lymfkärl, tillsammans med ett snillrikt klaffsystem i kärlväggarna, som pressar fram vätskan i kärlen. Denna avsaknad av pump tillsammans med mycket avfallsprodukter och spända muskler med dålig funktion, kan göra att lymfsystemet lätt ”beckar igen” och får dåligt flöde. Då bildas vätskeansamlingar, så kallade ödem, på olika ställen i kroppen. Hästen, eller vi människor, blir då plufsiga och svullna. Detta kan avhjälpas med lymfmassage!

Lymfmassagen stimulerar lymfcirkulationen. Hästen har tre huvudsakliga större lymfstationer  dit man försöker flytta vätskan genom en lätt ytligare form av massage. På så sätt får man igång ett trögt lymfsystem och man kan nästan direkt se hur vätskan snabbt försvinner.

När ska man behandla hästen?

Lymfmassage är en bra behandling att ta till om hästen är trött, t ex efter tävling när den gått hårt och kanske rest långt, om den känns stel vid ridningen, har besvärliga gallor som inte ger med sig, vätskeansamlingar som beror på dålig cirkulation, vid hormonella problem etc. *Lymfmassage ersätter inte veterinärbehandling och hästen ska inte masseras om den har en infektion i kroppen.

_S0A5833